Käyttöehdot


Näitä käyttöehtoja sovelletaan Solid Vision OY:n kampanja-sivuston (jäljempänä Sivusto tai Sivut) käytössä. Sivuston käyttö edellyttää sitä, että käyttäjä on lukenut käyttöehdot ja sitoutunut noudattamaan niitä. Solid Vision Oy pidättää oikeudet muuttaa käyttöehtoja milloin tahansa.

Käyttäjä sitoutuu Solid Vision Oy:n kanssa sopimukseen, jonka mukaan kaikkien tästä www-sivustosta johtuvien kiistojen selvittämiseksi sovelletaan Suomen lakia.

Tämä Sivusto käyttää avusteita (cookies) tallentamaan tietoa paikalliselle tietokoneelle. Niiden ainoa tarkoitus on helpottaa käyttöä.

Rekisteröitymiseen tarvittavia tietoja kerätään vain ja ainoastaan sisäänkirjautumista ja tilastollisia tarkoituksia varten. Solid Vision Oy ei luovuta mitään henkilötietoja kolmansille osapuolille.

Tämän verkkopalvelun Sivut toimitetaan sellaisena kuin ne ovat. Solid Vision Oy ei takaa sitä, että Sivuja voidaan käyttää keskeytyksettä tai virheettömästi. Solid Vision Oy ei anna mitään takuuta Sivujen saatavuudesta, oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai sisällöstä eikä sisällön soveltumisesta johonkin tiettyyn tarkoitukseen. Solid Vision Oy ei siten vastaa tarjotun verkkopalvelun tai sen keskeytymisen aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista, kuluista tai menetyksistä. Solid Vision Oy ja muut sisällöntuottajat pidättävät itselleen oikeuden tehdä Sivuille muutoksia tai rajoittaa niille pääsyä milloin tahansa.

Sivut sisältävät tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella ja muilla oikeuksilla suojattua materiaalia. Verkkopalvelu itsessään on suojattu tekijänoikeudella Suomessa voimassa olevan tekijänoikeuslain mukaisesti. Kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti näissä käyttöehdoissa myönnetä, pidätetään. Käyttäjällä ei siten ole oikeutta tallentaa, kopioida, levittää, näyttää julkisesti tai muuten kaupallisesti hyödyntää Sivuja tai niiden osia missään muodossa ilman Solid Vision Oy:n tai muun oikeudenhaltijan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Käyttäjällä on kuitenkin oikeus katsella ja lukea Sivuja sekä tulostaa Sivuja tai Sivujen osia omaa henkilökohtaista käyttöä varten.


Takaisin